Hvordan kan du eller dine foresatte klage?

Skolen skal informere deg og dine foresatte om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde. Det anbefales at du snakker med faglærer og får en begrunnelse før du sender inn klagen. Klagen må være skriftlig, og signeres av deg eller dine foresatte. Det må gå fram hva du klager på og begrunnelse for klagen. Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen du har fått karakteren, eller den dagen du har fått begrunnelsen for karakteren som er satt. For avgangselever som skal inn på videre studier, anbefales å klage så fort som mulig etter at standpunktkarakteren er offentliggjort. Dette for å sikre at klagen blir ferdig behandlet til Samordna Opptak sin frist 1. juli.

Sist oppdatert 16.06.2021