Julegård elever/foresatte

På grunn av smittesituasjonen ser vi oss nødt til å avlyse årets julegård.

Etter en vurdering beslutter vi å avlyse årets julegårdsarrangement. Avgjørelsen baseres på administrasjonen i Trondheim sitt forslag – «Det anbefales å unngå store arrangement og samlinger av elever på tvers av skoler». I og med at julegården er et arrangement som er rettet mot barn og barnefamilier blir det feil av oss å invitere til ei slik samling. Vi ønsker ikke å bidra til økt smitte i Trondheimsregionen.  

Administrasjonen har fokus på munnbind og «voksentiltak», mens politisk nivå ønsker å sette inn tiltak der smitten er, altså tiltak for skole og fritid. Denne uenigheten gjør at en avklaring kanskje ikke kommer før onsdag 10.11. I følge Adressa er det bred enighet politisk om at tiltakene må målrettes og at tiltakene blir mere kohorttenking og trafikklys, dette er ikke forenlig med Julegård.

 Skolen beklager denne avgjørelsen, spesielt overfor elevgrupper og ungdomsbedrifter som har forberedt seg på salg og markedsføring. 

Sist oppdatert 09.11.2021