Julegård elever/foresatte

Søndag 2. desember er en obligatorisk skoledag for våre skoleelever i Bygg- og anleggsfag og i Naturbruk. Vi ønsker spesielt foreldre, foresatte og annen familie velkommen denne dagen. Dette er et åpent arrangement og det forventes mange besøkende, kanskje over 5000. Åpningstid for publikum er fra 11:00 – 15:00 .

Dette er et arrangement der elevene viser frem aktiviteter på gårdsbruket og verkstedhaller. Det er barneaktiviteter og i tillegg er det opp mo 50 utstillere inkludert våre egne ungdomsbedrifter.

Vi har en utfordring med transport denne dagen og det er fint om elevene kan sitte på om noen fra familien ønsker å være med. Elevene har oppmøtetid 10:00, men vi er forberedt på å må være fleksibel, annen oppmøtetid må avklares med lærer på forhånd. Vi regner med at alle elever er ferdig på sin post senest 16:00. Det er gratis inngang, men vi tar parkeringsavgift på kr 100. pr bil.

Elever som reiser kollektivt må selv finne raskeste vei til skolen, vi kjører minibusser opp til Heimdal og til Klett som er knutepunkt for å komme seg hit en søndags morgen. For å gi oss en oversikt er det fint om elever registrer skyssbehov her: https://trondelag.pameldingssystem.no/transportbehov-julegard-2018

Elever som har internatplass kan bo på internatet denne helga iom. at vi har internatvakter på plass.

Velkommen til et trivelig arrangement der vi kan garantere julestemning!

Sist oppdatert 27.11.2018