ÅRSAKSFAKTORER KNYTTET TIL DEPRESJON

Løvetann.jpg

Informasjonsskriv til deltakerne.pdf
Informasjonsskriv til foresatte.pdf
Elever ved skolen er blitt invitert til å delta i et forskningsprosjekt. Hensikten med studien er å få bedre kunnskap om ulike grunner utviklingen av depresjon gjennom ungdomsårene. Elevene er invitert til å delta da de er i ønsket aldersgruppe. Forskningsprosjektet blir gjort i forbindendelse med to psykologstudenter ved NTNU sin hovedoppgave, med psykologspesialistene Kennair og Hagen som veiledere. Spørsmålene vil ta for seg temaer knyttet til psykisk helse, særlig elevenes humør og depressiv grubling. De fleste opplever depressive tanker av og til. Når depressiv tenkning varer over tid og de samme temaene gjentar seg ofte kalles det depressiv grubling. Jenter blir også spurt om prevensjonsmidler.

Studien ønsker å undersøke både elever som har opplevd å være nedstemt og de som ikke har det. Elevene trenger derfor ikke å føle seg nedstemt for å delta i forskningsprosjektet.

Sist oppdatert 12.03.2019