Retningslinjer ved elevfravær i forbindelse med vurderingssituasjoner

Til eleven:

1)      Ved dokumentert fravær:

  1. Eleven må selv, så tidlig som mulig, ta kontakt med faglærer evt. kontaktlærer, ved sykdomsfravær eller annet planlagt fravær som sammenfaller med vurderingssituasjon
  2. Eleven er selv ansvarlig for å kontakte faglærer for å finne nytt tidspunkt for vurderingen
  3. Eleven har ansvar for å informere om planlagt fravær ved å sende en skriftlig melding til faglærer via canvas, e-post eller SMS.

 

2)      Prøver:

  1. Etter beskjed fra elev setter faglærer og elev ny dato for utsatt prøve
  2. Hvis ikke annet er avtalt, må elev være forberedt på å ta prøven ved første mulighet etter fravær
  3. Manglende prøve fører til Ingen vurdering (IV) i temaet/kompetansemålene som vurderes

 

3)      Innleveringer:

  1. Innleveringer går som planlagt om ikke annet er avtalt
  2. Hvis fravær sammenfaller med frist for innleveringsarbeid er eleven selv ansvarlig for å gjennomføre og levere arbeidet i forkant slik at fristen overholdes
  3. Anmerkning i orden ved ikke levert arbeid
  4. Manglende innlevering fører til Ingen vurdering (IV) i temaet/kompetansemålene som vurderes

 

4)      Udokumentert fravær gir deg ikke rett til å få tatt opp planlagte prøver, innleveringer eller andre planlagte vurderingssituasjoner.

Sist oppdatert 07.02.2022