Fravær

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom
fraværet i et fag er mer enn 10 prosent vil du som hovedregel miste retten til å få
standpunktkarakter i faget. Konsekvensen kan i verste fall være at du mister retten til å
flyttes opp til neste trinn. Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og
fraværsårsaken gjør det urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme
at du likevel får karakter.
Fravær som skyldes helse og velferdsgrunner unntas fra 10 prosentregelen. Slikt fravær
må dokumenteres av lege eller annet helsepersonell. Fravær kan også bli unntatt fra 10
prosentregelen dersom du dokumenterer at fraværet utover 10 % kommer av arbeid som
tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i
arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Læreren må, uavhengig av fraværsgrensen, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi deg
karakter.
Du og dine foresatte skal få et skriftlig varsel hvis du står i fare for å ikke få
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag. Etter at du har fylt 18 år,
skal ikke foresatte varsles.
Du kan lese mer om fraværsgrensen om du åpner lenke under:

Sist oppdatert 19.04.2018