Massetesting

Før vi starter den frivillige testinga er det viktig at alle som deltar ha installert appen SalivaPOD.

Bakgrunnsinformasjon:

For å gradvis kunne åpne samfunnet mer er det en forventning fra nasjonale myndigheter at kommunen kan tilby massetesting av befolkningen for å få et øyeblikksbilde av smittesituasjonen. Ved å utføre regelmessig testing der smittepresset i befolkningen er høyt, kan massetesting gi stor gevinst ved at vi kan hindre videre smitte. Russen kan være en gruppe der smittepresset er høyere enn i befolkningen generelt, og man ønsker derfor å avdekke eventuelt ukjent smitte blant russen gjennom å utføre massetesting av russen i Trondheim. Det er et uttrykt ønske fra kommunen og fylkeskommunen at så mange som mulig av dere takker ja til å være med, for å få et så bredt bilde av situasjonen som mulig. Gjennom å bruke litt tid på dette, kan vi bidra med viktig informasjon til de som skal sørge for at Trondheim og Norge skal være trygt og åpent i tiden som kommer. På forhånd takk!

Hva skal jeg gjøre?

1. Last ned appen SalivaCODE, Iotek AS.
2. Åpne appen og velg (select) MODERNE REGISTREING I APP
3. Registrer telefonnummer
4. Opprett et personlig passord
5. Skriv inn bekreftelseskode du får på sms
6. Registrer navn og fødselsnummer, adresse.
7. Hak av for at helsepersonell som mottar prøven kan innhente min personinfo.
8. Trykk lagre
9. Appen skal brukes til å registrere din prøve og veilede deg gjennom prøvetakingen.
Opplysningene du nå har lagt inn i appen skal kun brukes av autorisert helsepersonell til å merke prøven din med riktig ID. Sikkerheten i appen er vurdert av våre jurister i fylkeskommunen, og disse vurderer denne som sikker. For utfyllende informasjon se personvernerklæringen i appen.

Forberedelse til prøvetaking:

Det er viktig at du ikke spiser, bruker tobakk eller drikker (litt vann går fint) de siste 30 minuttene før prøvetakingen skal skje. Dette kan påvirke analyseringen av prøven.
Vær oppmerksom på dette når du får tidspunkt for prøvetaking.

Sist oppdatert 12.05.2021