Rådgiver

Bjørg Torill Melland               

74 17 7738
481 75 844

Tid kan bestilles på Elevhjelpa.

Rådgiverfunksjonen består i

- Karriereveiledning
- Sosialpedagogikk

Rådgiveren
skal være en å snakke med
- Gir informasjon/rådgivning om utdanningsvalg
- Bistår med informasjon/hjelp til søknad om videre utdanning
- Svarer på spørsmål i forbindelse med skolegangen
- Kan gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
- Bistår med veiledning/samtaler med elever som ønsker råd vedrørende sosiale og/eller faglige spørsmål
- Initierer samarbeide med andre hjelpeinstanser som for eksempel PPT, helsesøster, BUP, Barne- og familietjenesten, DPS (distriktspsykiatrisk senter)
- Har deltakelse på møter vedrørende elevsaker (elev, kontaktlærer, foresatte, rådgiver)

Sist oppdatert 17.08.2021