Skolehelsetjenesten

Fra 01.08.2021 - Trine Wollan

Kontortid mandag og tirsdag fra kl. 08.30-15.30. Fredager i partallsuker kl. 08.30-15.30.

91 70 82 90

Tid kan bestilles på Elevhjelpa.

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste, underlagt Elevtjenesten ved skolen. Vi har taushetsplikt. 

Vi jobber helsefremmende og forebyggende gjennom:
- Helseopplysning/undervisning (individuelt/grupper/klasser)
- Vaksinering
- MEST- prosjektet
- Individuelle samtaler ved helseutfordringer
- Fysisk helse (f.eks søvn, kost, fys.akt)
- Psykisk helse (prevensjon, seksualitet, graviditet, SOI-seksuelt overførbare      infeksjoner)
- Rusproblematikk
- Psykososialt (vansker ift. skole, venner, kjæreste, hjemmeforhold, mobbesaker)
- Hjelpe eleven å kontakte fastlege eller andre ved behov
- Samarbeid med lærere/miljøarbeidere (veiledning/råd)
- Foreldresamarbeid når eleven ønsker det
- Samarbeid med skole ift. beredskapsplaner/systemarbeid
- Deltakelse i trivselstiltak/temadager etc. ved skolen

Sist oppdatert 23.08.2021