Foreldremøte februar 2021

foreldremote.png

Det vil ikke bli avholdt fysisk foreldremøte denne våren.

Informasjon søkning 21-22

Vi jobber med å lage informasjons om videre søkning:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Narurbruk
 • Teknologi- og industrifag

 

1. Naturbruk: Informasjon om fag og fordypninger

Informasjon om Programområdene på vg2:

 • Vg2 Hest- og dyrefaget
 • vg2 Anleggsgartner
 • vg2 Landbruk og gartnernæring

Det vil også bli informert om nye lærefag på naturbruk:

-      Dyrefaget
-      Gartnerfaget

Informasjon om Programområder på vg3:

 • Vg3 Landbruk
 • Studieforberedende vg3 i naturbruk

I tillegg får de informasjon om fag/tema som kan velges i Yrkesfaglig fordypning.  Avdelingsleder Kåre Presthus og teamkoordinator Vigdis Jonsen deltar i møtet.

2.   Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Informasjon om fagområder og fordypninger. Prosjekter

 • Hvordan søke
 • vg2 Tømrer og
 • vg2 Anelggsgartner
 • Andre fagtilbud


3.   Teknologi og industrifag Vg1 og Informasjon om fagområder og fordypninger. Prosjekter

 • vg2 Arbeidsmaskiner 

4. Teamsmøte (uklart)

 • Generell informasjon om skolen
 • Elevundersøkelsen og skolens kvalitetsarbeid
 • Eventuelt

 

5.   Tilbud om samtaler med rådgiver?
Skolens rådgiver er tilgjengelig, se denne sida for kontatkinformasjon. De som ønsker samtale med rådgiver kan avtale direkte ved å bestille tidspunkt via e-post. Foresatte av elever med behov for spesialundervisning vil bli innkalt til møte av skolens spesialpedagog på et annet tidspunkt.

Avtale om samtale med kontaktlærer kan også gjøres direkte på e-post. Om det er behov for kontakt med faglærer kan dette avtales via kontaktlærer.

 

Tidligere møter dette skoleåret: 


Foreldreinformasjon vg2 16. oktober 2020

Sist oppdatert 04.02.2021