Hvordan søke skoleplass?

Elevene vil få hjelp av rådgiver til videre søkning på skolen via nettsiden www.vigo.no. Til det trenger han/hun Bank ID eller koder fra MinID som skal komme automatisk i posten. Du bør spørre om ungdommen har fått koder og følge med på at han/hun søker innen fristen som er 1. mars.

Her finner du Trøndelag fylke sin foreldregudie og Rådgivers søkeguide:


Trøndelag fylke har laget "Foreldreguiden til videregående skole", les mer her ...

Rådgivers søkeguide

Bli bedre kjent med våre utdanningsprogram - se filmer her:

 

Bygg- og anleggsteknikk

Naturbruk

Teknologi og industrifag

Oversikter over kontatklærere:

Funksjon

E-postadresse

Mobilnr

Rådgiver:
Bjørg Toril Melland

bjome@trondelagfylke.no

481 75 844

 

 

 

Kontaktlærer 1BAA:
Runar Sunde

e-runsu@trondelagfylke.no

411 47 330

Kontaktlærer 1BAB:
Marius Løvli

marlov@trondelagfylke.no

993 56 529

Kontaktlærer 1 TIA:
Steinar Kvam

stekv@trondelagfylke.no

907 83 009

Kontaktlærer 1 TIB:
Kjetil Øyum

kjeoy@trondelagfylke.no

482 59 039

Kantaktlærer 1NAA:
Vigdis Jonsen
Pernille Berhard

vigjo@trondelagfylke.no

perber@trondelagfylke.no

932 49 875

475 1 6936

Kantaktlærer 1NAB:
Line Langø

linla@trondelagfylke.no

974 02 417

Kantaktlærer 1NAC:
Elisabet Selås og
Trine Andreassen

elisel@trondelagfylke.no

trian@trondelagfylke.no

402 46 499

472 90 049

Kontaktlærer 1NAD:
Bente Ryen

benry@trondelagfylke.no

906 43 243

Kantaktlærer 1NAR:
Trine Svendsen

trisv@trondelagfylke.no

952 04 408

 

 

 

Kontaktlærer 2AIA:
Bjørn Brujordet

bjobr@trondelagfylke.no

402 80 281

Kontaktlærer 2ARA:
Mikal Solberg

mikso@trondelagfylke.no

997 27 955

Kontaktlærer 2BYA:
Arve Karlstrøm

arvkar@trondelagfylke.no

930 87 536

Kontaktlærer 2HHA:
Kari Anne Grostad

kargros@trondelagfylke.no

466 36 480

Kontaktlærer 2LGA:
Gjertrud Jenssen

gjeje@trondelagfylke.no

922 05 164

Kontaktlærer 2LGB:
Anders Lervold
Ole-Martin Olsen

andler@trondelagfylke.no
oleols@trondelagfylke.no

481 45 249
416 69 986

Sist oppdatert 11.02.2021