Skjema

RisikoanalyseMAL.docxHer finner du en oversikt over diverse skjema:

Digital innsending av klage, på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside
Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge (om elevene ikke har lastet ned Edge, skal de finne det i programvaresenteret i pc’n sin.) I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre – se bilde i vedlegg. Trykker man på blyanten, får man «tegnemuligheter» / skrivemuligheter. Det kan man bruke til å signere med. Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post, til postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no

Redusert-dokumentert fravær.pdf
Søknadsskjema for å redusere fravær inntil 10 dager eller du kan få årsak til fravær påført vitnemålet. Leveres kontaktlærer.

Melding av avvik- og forbedringsforslag i TRFK .pdf
Avviksskjema, brukes når du opplever avvik eller har forslag til forbedringer

LÅN AV LÆREMIDLER.pdf
Lærebokkontrakt, underskrives av elever og foresatte for elever under 18 år.

Søknad om fritak i fag
Brukes om du har gjennomført fag tidligere, ønsker fritak for vurdering i sidemål eller kroppsøving. Leveres underskrevet sammen med dokumentasjon.

Egenemeldingsskjema
Leveres kontaktlærer uoppfordret etter fravær.

Søknad om fri fra opplæring
Brukes om du søker fri fra opplæringen til f.eks. helse velferdsgrunner, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte osv.

Bedriftspraksis - arbeidsavtale
Brukes ved avtale om bedriftspraksis i opplæring.

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen 2019.pdf

RisikoanalyseMAL.docx

Sist oppdatert 30.07.2020