Veterinær - og forskerlinje 2023-2024

Cellekake.jpg

Studieforberedende naturbruk med realfag, vi kaller det veterinær - og forskerlinje på Skjetlein.

To filmer som viser hva elever fra veterinær-og forskerlinje har opplevd:

Film om forskerdelen (youtube)

Film om veterinærdelen (youtube)

Et treårig tilbud for deg som ønsker å lære gjennom utforskende læringsaktiviteter knyttet til planter, dyr, klima, teknologi, miljø og fornybar energi. Som elev følger du utdanningsprogrammet naturbruk hvor du har praktisk og teoretisk opplæring innen hest, smådyr/hund, husdyr, planter, traktor, maskin og motorsag (skog).  Skjetlein har tre egne laboratorier for fornybar energi; sol, bioenergi og vannkraft og et forskerrom. Skolen knytter teorien i realfag til praktiske øvinger. Du opplever derfor en virkelighetsnær opplæring og får en helhetlig realfagsforståelse.

Fagkombinasjonen gir grunnlag for opptak til studier med tilleggskrav innen realfag, f.eks. veterinær, medisin og siv.ing. Uten realfagsfordypning får du generell studiekompetanse - GENS

Du jobber ofte med prosjekter hvor du må bruke kunnskap fra flere fag – akkurat som senere i livet.

 • Du jobber med åpne oppgaver hvor du må søke informasjon selv
 • Du lærer å kombinere teori og praksis
 • Du får kunnskap i vitenskapelige arbeidsmetoder 
 • Du får mulighet til å besøke forskningsinstitusjoner og bedrifter
 • Du får realfagspoeng

Veterinær - og forskerlinje på Skjetlein – fag 
Ved å velge denne linjen går du et yrkesfaglig utdanningsprogram. Du følger programfagene i naturbruk på Vg1 og Vg2. I fordypningsdelen YFF (Yrkesfaglig fordypning) velger du realfagene som er med i pakken. På Vg1 er det 6 timer og på Vg2 9 timer. 

Programfag

Naturbasert produksjon Vg1
En heldag praktisk opplæring innen hest, smådyr/hund, husdyr, planter, traktor, maskin og motorsag (skog).

Naturbasert næringsaktivitet Vg1
Gjennom naturbasert næringsaktivitet får du lære og praktisere friluftsliv, bærekraftig naturbruk og reiseliv. I faget vil du også få erfare miljø og klima på nært hold og få lære om turisme og entreprenørskap. Du vil få lære å bli glad i naturen gjennom opplevelser i naturen

Produksjon og tjenesteyting Vg2
En heldag praktisk opplæring innen husdyr, traktor / maskin og teknikk og planter 

Forvaltning og drift Vg2
En del av faget er entreprenørskap. Elevene lærer om produktutvikling og innovasjon og har sine egne ungdomsbedrifter.

Fellesfag / realfag (Vg1, Vg2 og Vg3)

 • Matematikk 1T, R1 og (mulig R2)
 • Realfagsfordypning (Fysikk (mulig valg Vg3), Kjemi, Biologi)
 • Norsk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Historie
 • Kroppsøving

Fagkombinasjonen gir grunnlag for opptak til studier med tilleggskrav innen realfag. Uten realfagsfordypning får du generell studiekompetanse – GENS

På andre året vil elevene ha mulighet til å velge realfag (for Vg3), og der vil skolen, hvis det er nok søkere (minst 5 elever / fag), tilby den ønskede fagkombinasjonen. Vg3 realfag er: R2 matematikk, Kjemi 2, Biologi 2, Fysikk 1.

Du vil gå tre år sammen med elever som har lik interesse som deg. De fleste fag er felles for hele klassen. Dette gir muligheten for å dra på ekskursjoner og ha fokus på mye tverrfaglig samarbeid. I tillegg er klassene små (ca 15 elever), noe som gir lærerne mulighet til større fokus på den enkelte elev, samt god støtte i realfagene.

Skjetlein jobber med internasjonale prosjekter. Elevene kan søke om å være med på disse (reiser i Europa). Skjetlein har et samarbeid med en skole i Fransk Guyana i Sør-Amerika, dette er også Europa og elever som har vært der, har med seg et minne for livet.

Søking veterinær - og forskerlinja:

Opptakskrav (lokal) for veterinær - og forskerlinja: Snittkarakter minst 4.0 (matematikk og naturfag) fra ungdomsskolen.

 

Du søker Naturbruk Vg1 (NANAB1) på Vigo

Søk naturbruk med realfag her.