Grønn forskerlinje 2021-2022

grønn forskerlinje_2.jpg

Last ned brosjyre her: Grønn forskerlinje.pdf

Last ned presentasjon her: Grønn forskerlinje pres_pdf

Film om forskerlinja (youtube)

Et treårig tilbud for deg som ønsker å lære gjennom utforskende læringsaktiviteter knyttet til planter, dyr, klima, miljø og fornybar energi. Som elev følger du utdanningsprogrammet naturbruk hvor du har praktisk og teoretisk opplæring innen hest, smådyr/hund, husdyr, planter, traktor, maskin og motorsag (skog).  Skjetlein har tre egne laboratorier for fornybar energi; sol, bioenergi og vannkraft og et forskerrom. Skolen knytter teorien i realfag til praktiske øvinger. Du opplever derfor en virkelighetsnær opplæring og får en helhetlig realfagsforståelse.

Fagkombinasjonen gir grunnlag for opptak til studier med tilleggskrav innen realfag. Uten realfagsfordypning får du generell studiekompetanse - GENS

Du jobber ofte med prosjekter hvor du må bruke kunnskap fra flere fag – akkurat som senere i livet.

 • Du jobber med åpne oppgaver hvor du må søke informasjon selv
 • Du lærer å kombinere teori og praksis
 • Du får kunnskap i vitenskapelige arbeidsmetoder 
 • Du får mulighet til å besøke forskningsinstitusjoner og bedrifter
 • Du får realfagspoeng

Grønn forskerlinje på Skjetlein – fag 

Ved å velge den grønne forskerlinja går du et yrkesfaglig utdanningsprogram. Du følger programfagene i naturbruk på Vg1 og Vg2. I fordypningsdelen YFF (Yrkesfaglig fordypning) velger du realfagene som er med i pakken. På Vg1 er det 6 timer og på Vg2 9 timer. 

Naturbasert produksjon Vg1

En heldag praktisk opplæring innen hest, smådyr/hund, husdyr, planter, traktor, maskin og motorsag (skog).

Naturbasert aktivitet Vg1

Gjennom naturbasert aktivitet får du lære og praktisere friluftsliv, bærekraftig naturbruk og reiseliv.
I naturbasert aktivitet vil du også få erfare miljø og klima på nært hold og få lære om turisme og entreprenørskap.Lære å bli glad i naturen gjennom opplevelser i naturen

Produksjon og tjenesteyting Vg2

En heldag praktisk opplæring innen husdyr, traktor / maskin og teknikk og planter 

Forvaltning og drift Vg2

En del av faget er entreprenørskap. Elevene lærer om produktutvikling og innovasjon og har sine egne ungdomsbedrifter.

Fellesfag / realfag (Vg1, Vg2 og Vg3)

 • Matematikk 1T, R1 og R2
 • Realfagsfordypning (Fysikk, Kjemi, Biologi)
 • Norsk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Historie
 • Kroppsøving

Fagkombinasjonen gir grunnlag for opptak til studier med tilleggskrav innen realfag. Uten realfagsfordypning får du generell studiekompetanse – GENS

Du vil går tre år sammen med elever som har lik interesse som deg. På forskelinjen er de fleste fag felles for hele klassen, dette gir muligheten for å dra på ekskursjoner og ha fokus på mye tverrfaglig samarbeid. I tillegg er klassene små (ca 15 elever), noe som gir lærerne mulighet til større fokus på den enkelte elev, samt god støtte i realfagene.

Skjetlein jobber med internasjonale prosjekter. Elevene kan søke om å være med på disse (reiser i Europa).

Søking forskerlinja:

Opptakskrav (lokal) for forskerlinja: Snittkarakter minst 4.0 (matematikk og naturfag) fra ungdomsskolen.

Du søker deg til dette tilbudet i VIGO. Velg Naturbruk Vg1 (NANAB1) og i trinn 7 "Tilleggsopplysninger" og velger "Jeg ønsker dette faget hvis skolen kan tilby det",  alternativet "Forsker".

Slik ser det ut på Vigo:

Viser valg av forskerlinje i meny tilleggsopplysnigner