Vg2 blomsterdekoratør

Det er fortsatt noen få ledige plasser til kurset som starter opp den 27. august. Du finner lenke til påmeldingsystemet under Søknad (se nedenfor).

Organisering

Grønt kompetansesenter ved Skjetlein tilbyr eksamensforberedensde kurs i vg2 blomsterdekoratør. Dette er et kveldskurs som går over 2 semester. Det betyr at hver enkelt må melde seg som privatist i fagene for å få formell kompetanse som kreves for å ta fagbrev.

Kurset gir verdifullt påfyll og ny kunnskap for alle som ønsker å jobbe, eller allerede jobber i blomsterbransjen.

Undervisning

Kveldsundervisning en kveld pr. uke fra kl 16:00 - 21:30.
Kurset inneholder en betydelig del praktiske øvinger med levende blomstermateriell, i tillegg til teori. Det undervises i fagene produksjon og  produktutvikling, som inneholder emner innen tegning/form/farge, plantelære og material- og komposisjonslære. Du jobber med disipliner som buketter, dekorasjoner, brudebinderi, sorgbinderi m.m.

Læreplan for faget finner du her

Søknad

Søknadsfristen er utvidet til 15. augsut, meld deg på her

Økonomi

Undervisning og alt læremateriell dekkes av kursavgiten. Reise og evt. opphold må kostes av den enkelte, det samme gjelder PC. Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning, og det kan søkes om lån/stipend på www.lanekassen.no.

Eksamen som privatist

Deltakerne på kurset må selv melde seg opp til eksamen på www.privatistweb.no. Alle som ønsker den formelle kompetansen må ta eksamen. 
Kursbevis utstedes til alle som har gjennomført kurset.

Eksamensordning
Vg2 Blomsterdekoratør
-Produksjon - skriftlig eksamen
-Bransjelære - skriftlig eksamen
-Tverrfaglig praktisk eksamen 

 

Fagbrev

Det er to mulige veier til å få fagbrev:

 • 2 år på skole og 2 år som lærling i bedrift:
  vg1 Design- og håndverk
  vg2 Blomsterdekoratør
  2 års læretid i bedrift med avsluttende fagprøve
 • Praksiskandidat:
  Totalt 5 års praksis i løpet av de 10 siste årene
  I tillegg må det gjennomføres en skrifltig eksamen, også kalt teoretsik del av fagprøven (BLD3002). Relevant praksis må godkjennes før oppmelding til fagprøve.

Økonomi

Kurset koster kroner 29.850.-, prisen inkluderer bøker og blomstermateriell.

Sist oppdatert 11.07.2019