Forsterket naturbruk

Forsterket naturbruk har som mål å gjøre elevene best mulig forberedt til et liv som voksen. Det er et tilbud for elever som fungerer i klasse (opptil 15 elever). Tilbudet er likt organisert som ordinært naturbruk, men med individuelle tilpasninger ut fra den enkelte elevs forutsetninger.

Forsterket naturbruk har høyere voksentetthet enn andre klasser på naturbruk. Klassen har to kontaktlærere og klassen er delt i to i fagene engelsk og matematikk. En eller flere miljøarbeidere er tilknyttet klassen.

Omfang:

Naturbruk er et yrkesfaglig løp med 35 timer per uke. Hvis annen studiebelastning er hensiktsmessig, fremkommer det i sakkyndig vurdering fra PPT for videregående opplæring, og det fattes i enkeltvedtak ved skolen. For noen er 2 år i skole og 2 år i bedrift hensiktsmessig, mens for andre er 3 år i skole en bedre modell.

Søkere må føre opp tre aktuelle utdanningsprogram på sin søknad.

Sist oppdatert 18.10.2021