Oppfølgingstjeneste

OT-koordinatorene:

Steinkjer kommune: Aud Randi Johnsen
tlf.:     74 17 78 56 
mobil:  97 77 66 91 
Kontorsted: Steinkjer videregående skole.


Verran kommune: Astrid Hoem 
tlf.:     74 17 78 53

mobil:  92 08 42 91

Kontorsted: Steinkjer videregående skole. Oppfølgingstjenesten (OT) er til for deg
OT kan gi deg råd og rettledning, hjelpe deg å søke opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.

Hvem kan bruke oppfølgingstjenesten (OT)?
OT er for unge mellom 16 og 21 år, eventuelt med foresatte, altså de med rett til videregående opplæring – som: 
- Ikke har søkt videregående skole, eller læreplass 
- Ikke har tatt i mot skole- eller læreplass 
- Avbrutt skolegang eller opplæring 
- Ikke er i varig arbeid 
- Har tapt retten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt.

Hva kan oppfølgingstjenesten (OT) gjøre for deg?
OT gir rettleiing og råd, og kan ut fra dine behov og interesser hjelpe deg med planene dine om opplæring eller arbeid. 
- Informasjon om opplæring og om arbeidsmarkedet 
- Utdannings- og yrkesorientering 
- Hjelp til å skaffe praksisplass eller arbeid 
- Råd og hjelp til å søke opplæring

Hva er mulig ?
Arbeidspraksis/praksisplass
Kombi-løsning skole/jobb/arbeidsplass
Opplæring
Kurs

Sist oppdatert 09.04.2018