PP-tjenesten

De videregående skolene i Steinkjer (Steinkjer vgs og Mære landbruksskole) samt Leksvik vgs har felles pedagogisk-psykologisk tjeneste. Skolenes to PP-rådgivere er Andreas Dahlum og Silje Skevik.

Alle som har tilknytning til videregående opplæring - elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere - kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten.

Henvisningsskjema ligger under "Nyttige lenker " til høyre på denne siden.

PP-tjenesten foretar utredning i forhold til faglige vansker. I tillegg gir vi råd og veiledning om problemer av personlig, og sosial karakter. Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det blir gitt tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre innstanser, f.eks. helse- og sosialetaten, arbeidskontoret og oppfølgingstjenesten. Vi kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med spesialisthelsetjenesten.

PP-tjenesten foretar vanligvis den sakkyndige vurderingen dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener.

Sist oppdatert 09.04.2018