Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten består av helsesøster fra Steinkjer kommune. Skolelege kan kontaktes ved behov.
Elever og foresatte kan ta kontakt angående elevers helse. Aktuelle tema kan for eksempel være helseopplysning, prevensjonsveiledning, klamydiatester eller bare noen å snakke med.
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og kan ta del i undervisning i enkelte sammenhenger.
Tilstedeværelse skoleåret 2017/2018
Helsesøster Kjersti Solberg er til stede på skolen mandag, onsdag og torsdag, alle dager kl. 09 – 13.  
Kontaktinfo
·         E-post: kjersti.solberg@steinkjer.kommune.no
·         Telefon: 901 59 811
 
Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B
Du kan også kontakte Skolehelsetjenesten via It’s-Learning.
Helsestasjon for ungdom på Rådhuset er åpen tirsdag og torsdag kl.14.00-16.00
 
Utvidet skolehelsetjeneste (BUP)
Ordningen med utvidet skolehelsetjeneste innebærer at personale fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) sykehuset Levanger er til stede på skolen som et supplement til den kommunale skolehelsetjenesten.
BUP sin tilstedeværelse på skolen gjør at elever kan komme og snakke med klinisk sosionom eller psykolog om ting som er vanskelig. Det kan for eksempel være mistrivsel, søvnvansker, kjærlighetssorg, vansker i skolemiljøet, angst, depresjon, rus, mobbing eller spiseforstyrrelser. BUP kan hjelpe eleven med å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det.
Tilstedeværelse skoleåret 2017/2018
Klinisk sosionom Borghild Hegdahl vil være til stede på skolen onsdager.
Psykologspesialist Tormod Rimehaug vil være til stede annenhver onsdag fra og med uke 42.
Elever som ønsker å komme i kontakt med BUP, kan henvende seg i skolens servicetorg.
Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B
Ansatte i skolehelsetjenesten og BUP har taushetsplikt.
Sist oppdatert 09.04.2018