Fraværsgrense

Fraværsgrense i videregående skole

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn.  

Midlertidig unntak fra fraværsreglene skoleåret 2021-2022

Regjeringen meldte 04.11.2021 at unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres ut skoleåret. Det betyr at fravær av helsegrunner som skal unntas fraværsgrensa igjen kan dokumenteres med egenmelding fra myndige elever eller bekreftelse fra foresatte til elever under 18 år. Fravær av helsegrunner skal heller ikke føres på vitnemålet.

Regjeringen har også bestemt at endringen skal få tilbakevirkende kraft. Det betyr at fravær som bare har vært dokumentert med egenmelding eller bekreftelse fra foresatt etter at unntaket ble avviklet forrige gang 11. oktober heller ikke skal telle mot fraværsgrensa eller føres på vitnemålet. 

Skriv fra Trøndelag fylkeskommune datert 04.11.2021

Lenker:
Regjeringen har bestemt at unntaket gjelder ut skoleåret 2021-2022.  Les mer informasjon på Kunnskapsdepartementets hjemmesider.
Informasjon om fraværsgrense på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune, også på engelsk: Fraværsgrense 
Les mer om når du skal holde deg hjemme, om testing og om generelle smittevernråd på Utdanningsdirektoratets hjemmesider

Sist oppdatert 10.01.2022