Fraværsgrense

Fraværsgrense i videregående skole – informasjon til elev/foresatte i Trøndelag

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn.

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september

Regjeringen har besluttet å forlenge unntaket fra fraværsreglene ut september 2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis
  • unntas fraværsgrensen

Vi viser til informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider: Informasjon om koronatiltak i skolen (udir.no)

Skriv fra Trøndelag fylkeskommune datert 02.11.2021:  

Informasjon til elever om fravær og smittevern

Du finner mer informasjon på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune: 

Fraværsgrense 

Sist oppdatert 13.09.2021