Fraværsgrense

Fraværsgrense i videregående skole – informasjon til elev/foresatte i Trøndelag

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn. 

OBS! nasjonale myndigheter har i forbindelse med koronasituasjonen vedtatt midlertidige endringer i reglene knyttet til fraværsgrensa.

Du finner mer informasjon i dette skrivet:  

Informasjon til elever om fravær og smittevern

Du finner mer informasjon på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune: 

Fraværsgrense 

Sist oppdatert 23.11.2020