Hospiteringsdager og informasjonsmøter

TIP 4 .jpg

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2022-2023

Steinkjer videregående skole planlegger følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2022-2023:

  • Onsdag 21. og torsdag 22. september 2022: Informasjonsmøter på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn. Utsettes på grunn av streik. Nye datoer kommer.
  • Torsdag 20. oktober 2022: Informasjonsmøte for elever og foresatte på 10. trinn kl. 18-20.45. Invitasjon informasjonsmøte 20.10.22
  • Tirsdag 8. og onsdag 9. november 2022: Karrieredager (hospitering) for 10. trinn.
    Invitasjon karrieredager for elever på 10. trinn høst 2022Kontaktpersoner på de videregående skolene
  • Fredag 20. januar 2023: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. Nærmere info kommer
  • Søkersamling landslinje friidrett fredag 20. januar. Helgen 21.-22. januar 2023 arrangerer Steinkjer Friidrettsklubb innendørsstevne, «Steinkjer Indoor».               
  • Onsdag 22. mars 2023: Karrieredag (hospitering) for 9. trinn

 

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon.

Fylkeskommunen har laget en ny side som heter Karriereveiledning i skole. Under overskriften Informasjon om videregående opplæring finner du informasjonsfilmer laget av Avdeling for utdanning. Under «Studieforberedende» og «Yrkesfag» er det lagt ut filmer om utdanningsprogram.

 

Lenker:

Informasjon om utdanningsprogrammene på Steinkjer videregående skole

Karriereveiledning på Steinkjer videregående skole

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

VIGO - Her finner du info om studietilbud, søknadsfrister og hvordan du søker

Informasjon til minoritetsspråklige søkere

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Voksenopplæring og eksterne kurs

Sist oppdatert 07.10.2022