Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Murer 1.jpg

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2019-2020

Faget Utdanningsvalg for elever i ungdomsskolen

 

Hospiteringsdagene for 9. trinn 31. mars og 1. april vil ikke bli gjennomført.

Dette fordi skolen er stengt, foreløpig i perioden fra 12. mars og fram til 26. mars. 

Steinkjer videregående skole har følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2019-2020:

  • Tirsdag 17. og onsdag 18. september: Informasjonsmøter på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn.
  • Tirsdag 12. og onsdag 13. november: Hospiteringsdager 10. trinn
  • Fredag 17. januar: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. 
  • Tirsdag 31. mars. og onsdag 1. april: Hospiteringsdager 9. trinn

  • Søkersamling landslinje i friidrett fredag 17. og lørdag 18. januar 2020.

Invitasjon hospiteringsdager for 9. trinn 31. mars og 1. april 2020

 Dagsplan for hospiteringsdagene ved Steinkjer vidergående skole

Invitasjon hospiteringsdager for 10. trinn 12. og 13. november 2019

Hospiteringsdager 10. trinn praktisk informasjon

Invitasjon til ekstra besøksdag 17.01.2020

Søkersamling Landslinje i friidrett

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon:

Frank Brevik
Karriereveileder
74 17 78 97 91 61 17 19
Nina Bartnes Skrattalsrud
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 43 61
Sist oppdatert 19.03.2020