Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2019-2020

Faget Utdanningsvalg for elever i ungdomsskolen

Steinkjer videregående skole har følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2019-2020:

  • Tirsdag 17. og onsdag 18. september: Informasjonsmøter på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn.
  • Tirsdag 12. og onsdag 13. november: Hospiteringsdager 10. trinn
  • Fredag 17. januar: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. 
  • Tirsdag 31. mars. og onsdag 1. april: Hospiteringsdager 9. trinn

  • Søkersamling landslinje i friidrett fredag 17. og lørdag 18. januar 2020.

 

Invitasjon hospiteringsdager for 10. trinn 12. og 13. november 2019

Hospiteringsdager 10. trinn praktisk informasjon

Invitasjon til ekstra besøksdag 17.01.2020

Søkersamling Landslinje i friidrett

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon:

Frank Brevik
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 78 97
Nina Bartnes Skrattalsrud
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 43 61
Sist oppdatert 09.01.2020