Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Murerpraksis i verksted
Bygglinja ved Steinkjer videregående skole Foto: Steinkjer VGS

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2021-2022

Steinkjer videregående skole planlegger følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2021-2022:

  • Onsdag 22. og torsdag 23. september 2021: Informasjonsmøter på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn
    Invitasjon til informasjonsmøte 22.09.2021Invitasjon til informasjonsmøte 23.09.2021
  • Tirsdag 9. og onsdag 10. november 2021: Hospiteringsdager for 10. trinn
  • Fredag 21. januar 2022: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. Nærmere info kommer
  • Tirsdag 15. mars 2022: Hospiteringsdag for 9. trinn

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon.

Hvis koronasituasjonen og smittevernhensyn tilsier det, må vi gjøre endringer og eventuelt vurdere digitale møter og hospiteringsdager.

Fylkeskommunen har laget en ny side som heter Karriereveiledning i skole. Under overskriften Informasjon om videregående opplæring finner du informasjonsfilmer laget av Avdeling for utdanning. Under «Studieforberedende» og «Yrkesfag» er det lagt ut filmer om utdanningsprogram.

Lenker:

Informasjon om utdanningsprogrammene på Steinkjer videregående skole

Karriereveiledning på Steinkjer videregående skole

Foreldreguiden til videregående

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

VIGO - Her finner du info om studietilbud, søknadsfrister og hvordan du søker

Informasjon til minoritetsspråklige søkere

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Voksenopplæring og eksterne kurs

Sist oppdatert 16.09.2021