Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Hospiteringsdager og besøkskvelder skoleåret 2018-2019

Faget Utdanningsvalg for elever i ungdomsskolen

Steinkjer videregående skole har følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2018-2019:

  • Tirsdag 18. og onsdag 19. september: Informasjonsmøter på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn.
  • Tirsdag 13. og onsdag 14. november: Hospiteringsdager 10. trinn.
  • Fredag 18. januar: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. 
  • Tirsdag 9. og onsdag 10. april: Hospiteringsdager 9. trinn

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon:

Frank Brevik
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 78 97
Nina Bartnes Skrattalsrud
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 43 61
Sist oppdatert 08.04.2019