Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Murer 1.jpg

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2020-2021

Faget Utdanningsvalg for elever i ungdomsskolen 

Steinkjer videregående skole har følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2020-2021:

  • Mandag 14. og tirsdag 15. september: Informasjonsmøter på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn.
  • Onsdag 4. og torsdag 5. november: Hospiteringsdager 10. trinn
  • Fredag 22. januar: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. 
  • Tirsdag 23. mars. og onsdag 24. mars: Hospiteringsdager 9. trinn

  • Søkersamling landslinje i friidrett fredag 22. og lørdag 23. januar 2021.

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon:

Sist oppdatert 29.06.2020