Hospiteringsdager og informasjonsmøter

TIP 4 .jpg

Hospiteringsdager, informasjonsmøter og søkersamling landslinje i friidrett skoleåret 2021-2022

Steinkjer videregående skole planlegger følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2021-2022:

           Invitasjon til hospiteringsdager for elever på 10. trinn høsten 2021

           Kontaktpersoner på de videregående skolene

 

  • Tirsdag 15. mars 2022: Hospiteringsdag for 9. trinn

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon.

Hvis koronasituasjonen og smittevernhensyn tilsier det, må vi gjøre endringer og eventuelt vurdere digitale møter og hospiteringsdager.

Fylkeskommunen har laget en ny side som heter Karriereveiledning i skole. Under overskriften Informasjon om videregående opplæring finner du informasjonsfilmer laget av Avdeling for utdanning. Under «Studieforberedende» og «Yrkesfag» er det lagt ut filmer om utdanningsprogram.

Lenker:

Informasjon om utdanningsprogrammene på Steinkjer videregående skole

Karriereveiledning på Steinkjer videregående skole

Foreldreguiden til videregående

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

VIGO - Her finner du info om studietilbud, søknadsfrister og hvordan du søker

Informasjon til minoritetsspråklige søkere

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Voksenopplæring og eksterne kurs

Sist oppdatert 19.01.2022