Hospiteringsdager og informasjonsmøter

TIP 4 .jpg

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2022-2023

Steinkjer videregående skole planlegger følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2022-2023:

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon.

Fylkeskommunen har laget en ny side som heter Karriereveiledning i skole.
Under overskriften Informasjon om videregående opplæring finner du informasjonsfilmer laget av Avdeling for utdanning. Under «Studieforberedende» og «Yrkesfag» er det lagt ut filmer om utdanningsprogram.

 

Lenker:

Informasjon om utdanningsprogrammene på Steinkjer videregående skole

Karriereveiledning på Steinkjer videregående skole

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

VIGO - Her finner du info om utdanningsprogram, søknadsfrister og hvordan du søker

Informasjon til minoritetsspråklige søkere

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Voksenopplæring og eksterne kurs

Sist oppdatert 20.03.2023