Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Murer 1.jpg

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2020-2021

Datoene i oversikten nedenfor ble fastsatt våren 2020, før vi hadde oversikt over nytt skoleår og situasjonen omkring covid-19.

Trøndelag fylkeskommune er opptatt av godt smittevern for både elever og ansatte. Det ble derfor bestemt at de videregående skolene ikke skulle ta imot ungdomsskoleelever på hospitering høsten 2020. Vi opplever allerede en god del trengsel i fellesareal og mange elever synes det er vanskelig å følge oppfordringen om avstand til hverandre. Hospitering innebærer i tillegg en betydelig risiko for smitte da elever på tvers av skoler, klasser og grupper kommer sammen i klasserommene. Samarbeidet med ungdomsskolene om overgangen fra 10. trinn til videregående skole må gjøres på andre måter dette skoleåret. Steinkjer videregående skole er i en dialog med ungdomsskolene om å finne gode løsninger for elevene, blant annet jobber vi med å utarbeide digital informasjon. 

Steinkjer videregående skole har planlagt følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2020-2021:
  • Mandag 14. og tirsdag 15. september: Informasjonsmøter på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn - går ut
  • Onsdag 4. og torsdag 5. november: Hospiteringsdager 10. trinn - går ut
  • Fredag 22. januar: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. Nærmere info kommer
  • Tirsdag 23. mars. og onsdag 24. mars: Hospiteringsdager 9. trinn. Nærmere info kommer. 

  • Søkersamling landslinje i friidrett fredag 22. og lørdag 23. januar 2021. Nærmere info kommer. 

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon:

Sist oppdatert 05.05.2021