Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Murer 1.jpg

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2020-2021

Datoene i oversikten nedenfor ble fastsatt våren 2020, før vi hadde oversikt over nytt skoleår og situasjonen omkring covid-19.

Trøndelag fylkeskommune er opptatt av godt smittevern for både elever og ansatte. Det er derfor bestemt at de videregående skolene ikke tar imot ungdomsskoleelever på hospitering i høst. Vi opplever allerede en god del trengsel i fellesareal og mange elever synes det er vanskelig å følge oppfordringen om avstand til hverandre. Hospitering innebærer i tillegg en betydelig risiko for smitte da elever på tvers av skoler, klasser og grupper kommer sammen i klasserommene. Forberedelsen til overgangen fra 10. trinn til videregående skole må skje med andre virkemidler denne høsten. Steinkjer videregående skole er i en dialog med ungdomsskolene om å finne gode løsninger for elevene, blant annet jobber vi med å utarbeide digital informasjon. 

Steinkjer videregående skole har planlagt følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2020-2021:
  • Mandag 14. og tirsdag 15. september: Informasjonsmøter på kveldstid for elever og foresatte på 10. trinn - går ut
  • Onsdag 4. og torsdag 5. november: Hospiteringsdager 10. trinn - går ut
  • Fredag 22. januar: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. Nærmere info kommer
  • Tirsdag 23. mars. og onsdag 24. mars: Hospiteringsdager 9. trinn. Nærmere info kommer. 

  • Søkersamling landslinje i friidrett fredag 22. og lørdag 23. januar 2021. Nærmere info kommer. 

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon:

Sist oppdatert 23.11.2020