Skolestart 2018/2019

INFORMASJON

TIL ELEVER OG FORESATTE

SKOLEÅRET 2018-2019

Skolestart 

Første skoledag er torsdag 16. august:

Alle VG 1-elevene: Oppmøte i Origo (kantina)kl. 08.15

Alle VG2-elevene: Oppmøte i Origo (kantina) kl. 10.00

Alle VG3-elevene: Oppmøte i Origo (kantina) kl. 11.00

Kontaktlærer møter deg første skoledag, og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret. 

Kontaktlæreren blir den personen du i første rekke kan søke råd hos i spørsmål som har med skolegangen å gjøre, og er den som har ansvaret for informasjon og tilrettelegging. Kontaktlærer vil organisere elevsamtaler og oppstartsamtaler.

VELKOMMEN TIL STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE, SKOLEÅRET 2018-2019!

Velkommen som elev på BA

 Velkommen som elev på DH

Velkommen som elev på RM

Velkommen som elev på SS

Informasjon om oppstart for TIP- fagene

ELEVREGISTRERINGSSKJEMA

Alle elever (gamle og nye) må fylle ut elevinformasjon i skjemaet du finner i lenken under. Dette kan du gjøre etter at du har takket ja til skoleplassen.

Elevregistreringsskjema

Sist oppdatert 07.08.2018