Skolestart 2019/2020

INFORMASJON

TIL ELEVER OG FORESATTE

SKOLEÅRET 2019-2020

Skolestart 

Første skoledag er torsdag 15. august:

Alle VG 1-elevene: Oppmøte i Origo (kantina)kl. 08.15

Alle VG2-elevene: Oppmøte i Origo (kantina) kl. 10.00

Alle VG3-elevene: Oppmøte i Origo (kantina) kl. 11.00

Kontaktlærer møter deg første skoledag, og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret. 

Kontaktlæreren blir den personen du i første rekke kan søke råd hos i spørsmål som har med skolegangen å gjøre, og er den som har ansvaret for informasjon og tilrettelegging. Kontaktlærer vil organisere elevsamtaler og oppstartsamtaler.

 Rektors velkomstbrev

Informasjonsbrev om elev-PC

Informasjon om skolestart for TIP-fagene

Informasjon om skolestart for bygg- og anleggsteknikk (BA)

Informasjon om skolestart for restaurant og matfag (RM)

Informasjon om skolestart for design og håndverk (DH)

Informasjon om skolestart for service og samferdsel (SS)

Informasjon til VG1-elever skolestart

Informasjonshefte 2019-2020

Sist oppdatert 23.09.2019