Skolestart 2020/2021

Velkommen til nytt skoleår ved Steinkjer videregående skole 2020/2021.

Her finner du informasjon om skolestarten.

 Velkommen til Steinkjer videregående skole 

På grunn av Covid-19 og ønsket om å forebygge smitte, skal alle elever møte til ulike tidspunkt og i ulike lokaler på oppstartsdagen. Se skrivet nedenfor. 

Første skoledag mandag 17. august, praktisk informasjon.

Informasjonsskriv til elever og foresatte

Informasjon til elever om fravær og smittevern

Velkomstbrev fra de ulike utdanningsprogrammene:

Helse og oppvekst HO

Bygg og anleggsteknikk

Restaurant- og matfag

Salg, service og reiseliv

Teknologi- og industrifag

Studiespesialisering

Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur

Idrettsfag

Informasjon om enkelte utdanningsprogram

Inntak

Alle spørsmål om inntak i løpet av sommeren må rettes til inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune. Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass var 1. mars. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

Kontaktinformasjon inntakskontoret Trøndelag fylkeskommune

Foreløpig inntakskalender Trøndelag 2020

1. gangs inntak er ca. 10. juli med svarfrist 17. juli.

2. gangs inntak er ca. 7. august med svarfrist 11 august.

Fra og med 10. august kan du ta direkte kontakt med skolen om inntaket.

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du mye informasjon om inntak til videregående opplæring.

Informasjonsbrev om elev-PC

Sist oppdatert 02.06.2021