Nytt skoleår ved Steinkjer videregående skole 2022/2023.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår. Vi vil legge til rette for at du får en trygg og god skolestart. De første ukene vektlegger vi det å skape et trygt klasse- og skolemiljø for alle.

 

Første skoledag er torsdag 18. august 2022

Her er oppmøtetidspunkt første skoledag

Oversikt oppstart 1. skoledag

Velkommen til Steinkjer videregående skole, skoleåret 2022/2023 (velkomstbrev)

Velkomstbrev teknologi- og industrifag 2022-2023

Inntak

2. inntaket er nå klart og svarfristen er torsdag 11. august. For å se 2. inntaket må du logge deg på Vigo skole  Når du skal logge deg på Vigo, er det lurt å bruke PC, ikke mobiltelefon. 

Du som har fått skoleplass, får egen sms med velkomstmelding etter 2. inntaket.

Skolene tar over inntaket fra 8. august. Vi må følge ventelistene fra 2. inntaket til og med 31. august.

TRFK har laget en kort video, Søk – svar – møt, med informasjon om inntaket. Gå inn og ta en titt, HER

Foreløpig inntakskalender Trøndelag 2022

Voksenopplæring

For elever på voksenopplæring vil det utformes egne velkomstbrev. Brev/e-post sendes de enkelte grupper når alle detaljer er på plass. De fleste kurs starter i uke 35.

Leselekse

Alle elever (og foresatte!) må lese ordensreglement, IKT-reglement og avtale om lån av læremidler. Det er også viktig at du setter deg inn i fraværsreglementet


Elev-PC


Her finner du informasjonsbrev om PC-ordning til nye Vg1-elever høsten 2022. Informasjonsbrev om elev-PC i TRFK 2022

Nyttige sider for deg som er elev

Informasjon om hvordan du søker stipend og lån kan du finne her: LÅNEKASSEN

Informasjon om skoleskyss og reisebevis kan du finne her: Skyssbevis

Informasjon om fylkets PC-ordning kan du finne her: ELEV-PC

Informasjon om fylkets digitale skolebevis (Pocket-ID) kan du finne her: Digitalt skolebevis

Voksenopplæring og kurs

Sist oppdatert 24.10.2022