Foreldremøte Vg1 ST

Til

Foresatte og elever på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram skoleåret 2019-2020

(Idrettsfag (1IDA, 1IDB,), studiespesialisering (1STA, 1STB, 1STC), kunst/design/arkitektur (1KDA), medier- og kommunikasjon (1MKA))

 Referat fra foreldremøte 10.09.19