Foreldremøte Vg1 YF

Til

Foresatte og elever på Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram skoleåret 2019-2020

Restaurant- og matfag (1RMA, 1 RMB), design og håndverk (1DHA), service og samferdsel (1SSA), teknikk og industriellproduksjon (1TIA, 1TIB, 1TIC), elektrofag (1ELA, 1ELB), bygg- og anleggsteknikk (1BAA, 1BAB, 1BAC), helse- og oppvekstfag (1HOA, 1HOB, 1HOC)

Referat fra foreldremøte