Voksenopplæring fotterapeut og hudpleier

Voksne kan søke til alle utdanningsprogram i videregående opplæring og vi vil spesielt trekke frem to av våre opplæringstilbud – fotterapiutdanning – som er ett av relativt få tilbud i landet og det eneste i Trøndelag. Den fører frem til vitnemål for tre-årig utdanning i videregående skole og offentlig autorisasjon som fotterapeut. Våre deltakere kommer fra et stort geografisk område og vårt tilbud er tilpasset dette gjennom tre-dagers samlinger ca. en gang per måned, hvor mye av undervisningen foregår i skolens egen klinikk. Vi tilbyr også voksenopplæring frem til hudpleier som sluttkompetanse med vitnemål. Også her tar vi inn søkere fra et større geografisk omland og det er samlingsbasert med praksis i vår klinikk.

Les mer om voksenopplæring her.