Leie av lokaler

Steinkjer VGS
Steinkjer videregående skole Foto: Steinkjer VGS

Utleie

Ved Steinkjer videregående skole er det mulig å leie lokalene til møter og arrangement når de er ledige.

Ansvarlig for leie må være en person over 18 år.

Ved all utleie forutsettes det skrevet utleieavtale – finnes her
.

Søknad om leie av lokaler må sendes inn til senest 10 dager før ønsket leieperiode.

Pris

Voksenopplæringsloven m/forskrifter sier at kurs som gis tilskudd etter lov om voksenopplæring skal leie lokaler gratis (godkjente studieforbund og deres medlemsorganisasjoner). Dette gjelder alle typer lokaler.

Øvrige leiepriser finner dere i vedlegg under her.

Betalingssatser

Ordensregler

Brannforskrift

Sist oppdatert 10.02.2022