Leie av lokaler

Steinkjer VGS
Steinkjer videregående skole Foto: Steinkjer VGS

Utleie

Ved Steinkjer videregående skole er det mulig å leie lokalene til møter og arrangement når de er ledige.

Ansvarlig for leie må være en person over 18 år.

Ved all utleie forutsettes det skrevet utleieavtale – finnes her
.

Søknad om leie av lokaler må sendes inn til senest 10 dager før ønsket leieperiode.

Pris

Voksenopplæringsloven m/forskrifter sier at kurs som gis tilskudd etter lov om voksenopplæring skal leie lokaler gratis (godkjente studieforbund og deres medlemsorganisasjoner). Dette gjelder alle typer lokaler. 

Det må søkes om å benytte lokalene gratis og det må fremlegges dokumentasjon på at det kurset de skal bruke lokalene til får statstilskudd. Dersom skolen ikke har bruk for lokalene til egen undervisningsvirksomhet kan lokalene brukes gratis av kursarrangører som har statstilskudd. Kursarrangøren skal ikke belastes utgifter for lokalet, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene.

Dette gjelder kurs som holdes i lokalene på hverdager frem til kl. 21.00, unntatt i undervisningsferier. Skolen kan ikke ta betalt for ekstra vakthold.

Øvrige leiepriser får dere ved henvendelse til skolen.

Ordensregler

Brannforskrift

Sist oppdatert 11.05.2023