Søke skoleplass?

Skal du begynne på videregående skole høsten 2021?

Her finner du informasjon om studietilbud, søknadsfrister og hvordan du søker. 

Lurer du på hvordan det er å være elev på Steinkjer videregående skole? Vi har laget en film der vi forsøker å vise dette.

1.mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. For en del grupper er søknadsfristen 1. februar.

Mer informasjon om studietilbud, søknadsfrister og hvordan du søker på fylkeskommunens side.

Har du spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt. Du finner kontaktinformasjon på våre nettsider under knappen FINN ANSATT

Trøndelag fylkeskommune har laget en ny side som omhandler karriereveiledning i skole. Den nye siden heter Karriereveiledning i skole.
Under overskriften Informasjon om videregående opplæring finner du informasjonsfilmer laget av Avdeling for utdanning. Under «Studieforberedende» og «Yrkesfag» er det lagt ut filmer om utdanningsprogram.

Lenker:

Informasjon om utdanningsprogrammene på Steinkjer videregåene skole

Karriereveiledning på Steinkjer videregående skole

Skoleledelsen ved Steinkjer videregående skole

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

VIGO - Her finner du info om studietilbud, søknadsfrister og hvordan du søker

Informasjon til minoritetsspråklige søkere

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Voksenopplæring og eksterne kurs

Sist oppdatert 14.01.2021