Everyday for foresatte

Everyday.JPG

IST Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system.

Der vil foresatte for elever under 18 år ha tilgang til:

  • Kalender og elevens timeplan
  • Elevens samlefravær
  • Å melde fravær for barnet
  • Elevens termin-/standpunktkarakter for inneværende skoleår
  • Eventuelle varsel om eleven står i fare for å ikke få karakter i fag eller nedsatt i orden/adferd
  • Eventuelt elevens IOP hvis eleven har fått dette
  • Å redigere sin egen kontaktinformasjon (mobil/epost)

Foresatte må registrere egen kontaktinformasjon i Everyday slik at skolen lett kan kontakte foresatte og slik at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen. 

Slik får du tilgang 

De som har foresattetilgang til elevens opplysninger er de som er registrert som foresatte på elevene inne i Everyday. 

Everyday henter informasjon om elevens foresatte (for elever under 18 år) fra Det Sentrale Folkeregisteret. Foresatte som er registrert med foreldreansvar i DSF, overføres så med navn og folkeregistrert adresse til Everyday. 

Innloggingslenke

Innloggingslenke til Everyday:

Innloggingslenke foresatte 

Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.) Hvis du ikke får logget inn, så ta kontakt med oss.

Brukerveiledning

Gå til brukerveiledning på IST Everyday sine nettsider ved å følge lenkene under:

Brukerveiledning Foresattepålogging Everyday

Melde fravær - Egenmelding i Everyday

Sist oppdatert 24.10.2022