Everyday for foresatte

Everyday.JPG

Det er viktig at alle foresatte til elever under 18 år går inn og registrerer kontaktinformasjon, slik at skolen når fram til alle!

Vi ber om at foresatte registrerer telefon og e-post i systemet, slik at skolen lett kan kontakte foresatte.

Informasjon om foresatte er hentet fra Folkeregisteret.

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der kan foresatte se fravær, karakterer, individuelle opplæringsplaner, timeplan med mer.

Når du har logget inn i Everyday:
1. Klikk på Navnet ditt
2. Klikk på Personinfo
3. Klikk på blyant bak feltet Mobil
4. Klikk på Legg til
5. Skriv inn mobilnummer som du primært vil kontaktes på
6. Trykk Lagre

Du kan registrere flere telefonnummer ved å gjenta punkt 3 og klikk Legg til.

Registrer e-postadresse på samme måte som ovenfor ved å klikke på blyant bak feltet e-post.

Tilgang til Everyday gis kun til foresatte for elever under 18 år.

Innloggingslenke

Innloggingslenke foresatte 

Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.)

Brukerveiledning Foresattepålogging Everyday

Melde fravær - Egenmelding i Everyday

Sist oppdatert 02.04.2020