Medier og kommunikasjon- fases ut fra 21-22.

Du lærer

  • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
  • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
  • å utforme budskap, uttrykk og layout
  • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
  • å videreutvikle din digitale kompetanse
  • teoretiske fag

Du bør ha

  • god skriftlig og muntlig uttrykksevne
  • estetisk sans og godt fargesyn
  • interesse for informasjonsteknologi og digitale medier

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
journalist, tekstforfatter eller innholdsprodusent
webdesigner, interaksjonsdesigner eller spilldesigner
lydtekniker, lyd- eller filmprodusent
kommunikasjonsrådgiver eller medie- og samfunnskonsulent

Arbeidssteder kan være

aviser eller magasiner
reklamebyråer eller kommunikasjonsbyråer
produksjonsselskap eller mediebedrifter
offentlige bedrifter

Les mer på:

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no