Bibliotek

Bibliotek forsidebilde

Retningslinjer for bruk av biblioteket (oppdatert 27.4.2020)

  1. Biblioteket er bemannet hver dag 08.00-15.30. Enkeltelever kan komme innom for å låne bøker, maks 5 elever i biblioteket samtidig. Grupper og enkeltelever som vil sitte her og jobbe kan bruke biblioteket etter avtale med lærer og bibliotekar. Biblioteket kan ikke brukes som oppholdsrom, kun til arbeid og lån av bøker, evt. annen hjelp fra bibliotekar.
  2. Elever og ansatte får kun komme inn hovedinngangen, så vi kan holde oversikt over trafikk. Antibac settes utenfor, alle må bruke denne før de går inn. Antibac settes også i skranken.
  3. Levering av bøker foregår fortrinnsvis gjennom innleveringsboksen utenfor biblioteket, disse leveres inn av bibliotekarene neste arbeidsdag. Elever får innleveringskvittering på e-post. De som ikke får kvittering må ta kontakt, da har de sannsynligvis levert noen andres bok.
  4. Privatister uten tilknytning til skolen får ikke låne bøker.
  5. Ansatte kan bruke biblioteket som normalt, gitt at de følger retningslinjene i punkt 2.

Retningslinjene evalueres fortløpende i samråd mellom Kristine Mjelva Berg (bibliotekar) og Ola Skevik (fagleder).

Informasjon om digitale ressurser for elever.

Informasjon om digitale ressurser for elever.

Ta gjerne kontakt med skolebiblioteket dersom du har spørsmål. Send e-post til

eller

Lån av læremidler - bokkontrakt Trøndelag fylkekommune

Lenke til skolebibliotekets webside/websøk

Sist oppdatert 27.04.2020