Skolehelsetjeneste

Helsesøster har som formål å fremme en god ungdomshelse. Tilbudet består av individuelle konsultasjoner og helseopplysning i klasser.

Foreldre/ foresatte og lærere oppfordres til å ta kontakt. Helsesøster kan formidle kontakt videre til lege eller andre ved behov.

Eksempler på tema du kan ta opp med skolehelsetjenesten

  • Utfordringer hjemme, på skolen, blant venner, kjæreste og liknende
  • Bekymret for venner/ kjæreste/ familie
  • Seksualitet / prevensjon – kondomer og resept på p -  piller
  • Kosthold og slanking
  • Mistrivsel og psykiske problemer

Du kan få time til helsesøster ved å henvende deg i kontortiden, ringe eller sende melding:

Helsesøster Strinda videregående skole:

Helsesøster Inger Elton Rø er på skolen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Tlf. 90113234.

Helsesøster Eva Cecilie Bjerkhoel er på skolen onsdag, torsdag og annenhver fredag. Tlf. 94877628.

Sist oppdatert 18.04.2018