Elevtjenesten

Elevtjenesten Strinda vgs. skoleåret 2021-2022.

Om jeg vil lykkes i
å føre et menneske mot et bestemt mål,
må jeg først finne mennesket der det er, 
å begynne akkurat der. (
Søren Kierkegaard)

Elevtjenesten på Strinda består av sosialpedagogiske- og karriererådgivere, spes.ped. koordinatorer, miljøveiledere, PPT, helsesykepleiere og OT-rådgivere. Vi er et tverrfaglig team med høy kompetanse som er tilgjengelige for deg som elev hvis det oppstår problemer eller utfordringer i forbindelse med skolegangen din, eller som påvirker skolegangen din. Vi bidrar også til at dine rettigheter som elev blir ivaretatt. Vi tilmelder også til PPT eller skolehelsetjenesten når det er nødvendig. 

Eksempler på ulike utfordringer kan være:

  • At du strever i fag og har vansker med å forstå det som skal læres.
  • Tilrettelegging for elever med spesialpedagogiske behov.
  • Vansker i skolemiljøet, f.eks. mobbing, mistrivsel, vansker med medelever eller lærere.
  • Sosiale og personlige problemer av ulik art.
  • Rusproblemer.

Miljøterapeutene jobber i elevmiljøet og har et blikk for de elevene som trenger å bli sett litt ekstra. Motiverer, støtter og er samtalepartnere for elever som ønsker og trenger det.
Gir alle elevene på vg1 veiledning i psykisk helse.
Arrangerer hybeltreff for skolens hybelboere og har et ekstra blikk for de som bor alene.
Bistår elevene med konfliktløsning, bolig, økonomi og små og store utfordringer som dukker opp i hverdagen og som påvirker elevens læringsmiljø. 

Betty Rabben: Fagleder, leder av elevtjenesten og spes.ped. koordinator. Ungdomsskolekontakt.
Rådgiver og ansvarlig for Alternativ opplæring (STO).
Tlf. 74178126/41009092
e-post: betra@trondelagfylke.no

Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring:

Er et tilbud for elever som ikke har søkt skoleplass, takker nei til skoleplass eller avbryter skolegangen. Jobber forebyggende i skolen og har samtaler med alle elever som vurderer avbryte skoleløpet. OT samarbeider med NAV og kan gi råd og veiledning om veien videre.

OT-rådgivere:
Jannicke Aas Sundli 
Tlf. 92298600
e-post: jansun@trondelagfylke.no

Rannveig Odnes
Tlf: 92435013
e-post: ranod@trondelagfylke.no

 

Sist oppdatert 04.01.2022