Elevtjenesten

Elevtjenesten kan kontaktes hvis det oppstår problemer eller utfordringer i forbindelse med skolegangen din, eller som påvirker skolegangen din. Vi bidrar også til at dine rettigheter som elev blir ivaretatt. Vi tilmelder også til PPT eller skolehelsetjenesten når det er nødvendig.

Eksempler på dette kan være:

  • At du strever i fag og har vansker med å forstå det som skal læres.
  • Tilrettelegging for elever med spesialpedagogiske behov.
  • Vansker i skolemiljøet, f.eks. mobbing, mistrivsel, vansker med medelever eller lærere.
  • Sosiale og personlige problemer av ulik art.
  • Rusproblemer.

Betty Rabben

 
Betty Rabben: Fagleder, leder av elevtjenesten og spes.ped. koordinator. Ungdomsskolekontakt. Rådgiver og ansvarlig for Alternativ opplæring (AO).
74178126/41009092

Ola Skevik

 

 


Ola Andreas Skevik: Fagleder og sosial pedagogisk rådgiver for studiespesialisering. Koordinator for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø. Ansvarlig for elevrådet og samarbeid med russestyret.
74178242/93213408

Eli Aksdal

 

 


Eli Reiten Aksdal: Rådgiver og spesialpedagogisk tilrettelegger ved Elektrofag og Restaurant- og matfag.
74178146/41422540

 

 
Laila Werenskiold: Rådgiver og karriereveileder for studiespesialisering, idrettsfag og påbygging. Følger opp elever som skal på utveksling.
74178205/46904208 

Silvia Kåsvøll

 

 


Silvia Kåsbøll: Rådgiver for helse- og oppvekstfag og sosial pedagogisk rådgiver for idrettsfag og påbygging.
74178268/45043448

Jannicke Rangø Bu

 

 


Janicke Rangø Bu: OT-Rådgiver. Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring er et tilbud for elever som ikke har søkt skoleplass, takker nei til skoleplass eller avbryter skolegangen i. Jobber forebyggende i skolen og har samtaler med alle elever som vurderer avbryte skoleløpet. OT samarbeider med NAV og kan gi råd og veiledning om veien videre.
74178191/95140410

 

 


Rannveig Odnes: Barnevernspedagog/miljøterapeut med videreutdanning i depresjonsmestring for ungdom.
74178254/92435013

 

 


Lars Vanvikmyr: vernepleier/miljøterapeut med ansvar for forebyggende rusarbeid.
74178207/48262418


Mari By Storholm: Miljøveileder.
90583649

Miljøterapeutene jobber i elevmiljøet og;

  • har et blikk for de elevene som trenger å bli sett litt ekstra. Motiverer, støtter og er samtalepartnere for elever som ønsker og trenger det.
  • gir alle elevene på Vg1 veiledning i psykisk helse.
  • arrangerer hybeltreff for skolens hybelboere og har et ekstra blikk for de som bor alene.
  • bistår elevene med konfliktløsning, bolig, økonomi og små og store utfordringer som dukker opp i hverdagen og som påvirker elevens læringsmiljø.
Sist oppdatert 05.12.2019