Digital åpen skole 20.1.2021

Strinda vgs_åpen dag.JPG

Så hyggelig at du ønsker å vite mer om Strinda videregående skole!

Onsdag 20. januar arrangerte vi digital åpen skole for 10.klassinger med foresatte. Arrangementet var todelt - først en felles presentasjon etterfulgt av Teamsmøter for hvert utdanningsprogram.

Digital åpen skole er en fin mulighet for elever på 10. trinn og deres foresatte til å bli bedre kjent med Strinda vgs. Har du spørsmål til skolen eller fagtilbudet vårt, og føler du at disse ikke ble besvart under åpen skole, kan du ta kontakt med avdelingsleder på utdanningsprogrammene, våre rådgivere eller Elevtjenesten. Oversikt over kontaktpersoner er listet opp under.

Den første presentasjonen under digital åpen skole kan sees under.

 

 

Lenker til kontaktperson og presentasjoner for utdanningsprogram.

 

Elektro og datateknologi.

Jan Inge Pedersen
Fagleder m/personalansvar
74 17 81 86

 Presentasjon av utdanningsprogrammet Elektro- og datateknologi på Strinda vgs.

Restaurant- og matfag.

Geir Rune Larsen
Avdelingsleder Restaurant- og matfag
74 17 81 61

 Presentasjon av utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag på Strinda vgs.

Studiespesialisering.

Svein Jørgen Hansen
Fagleder m/personalansvar
74 17 82 76
Marit Aaram
Fagleder m/personalansvar
74 17 82 27

 Presentasjon av utdanningsprogrammet Studiespesialisering på Strinda vgs.

Helse- og oppvekstfag.

Tone Guttormsen
Avdelingsleder, helse- og oppvekstfag
74 17 82 89 92 24 24 12

 Presentasjon av utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag på Strinda vgs.

Idrettsfag.

Berit Helen Grøtte
Fagleder m/personalansvar
74 17 81 25
Jan-Roar Fagerli
Adjunkt I med tilleggsutdanning
74 17 81 87

 Presentasjon av Utdanningsprogrammet idrettsfag

Ønsker du å prate med en rådgiver eller noen i vår elevtjeneste?

Info om Elevtjenesten på Strinda vgs.

Betty Rabben
Fagleder
74 17 81 26