Eksamensinfo til elever

888 (Stor).jpg

Eksamenstrekket offentliggjøres kl.0900 onsdag 15.mai for alle skriftlige fag. Det henges opp lister på infotavla utenfor ekspedisjonen og det blir lagt ut på canvas.

Vi har samlet noen råd om hvordan du best mulig kan forberede deg i forbindelse med digital eksamen ved Strinda vgs. våren 2019.

 1. Du er selv ansvarlig for at maskinvare og programvare er i orden på din pc/mac før eksamen. Påse at alt av Windows-/Macoppdateringer er installert. Det kan være smart å restarte maskinen - se etter mulige feilmeldinger. Evt. problemer med skolepc-en (Elkjøp-pc Vg1, Vg2 og Vg3) må meldes fra i god tid til IKT, slik at pc-en kan reinstalleres evt. meldes inn til Elkjøp support.
 2. Såfremt noe annet er bestemt, er alle hjelpemidler bortsett fra kommunikasjon og Internett tillatt på eksamen. Våren 2019 vil også enkelte eksamener foregå med bruk av åpent nett. Det vil bli informert om hvilke fag dette gjelder. For alle andre eksamener SKAL elever koble seg til trådløsnettet Trondelag-eksamen (passordet er Trondelag20) og være tilkoblet dette nettet under hele eksamen. Når du er tilkoblet Trondelag-eksamen, finner du oversikt over godkjente nettbaserte ressurser på http://eksamen.trondelagfylke.no. Dersom denne websiden har en grønn bakgrunn, er du på riktig nett. Er bakgrunnsfargen rød, indikerer det at du er på et ulovlige trådløst nett. Her er er listen over godkjente nettbaserte ressurser.
 3. På eksamensdagen anbefaler vi at du lagrer eksamensdokumentet med en gang. Så lenge dokumentet er lagret, kan vi lettere finne det, og gjenopprette det, etter en eventuell datakrasj. Viktig! Hvis du bruker skylagringstjenester som Onedrive og Icloud til vanlig anbefales det at du på eksamensdagene ikke lagrer her eller i mapper som synkroniseres mot skyen. Dette fordi du under eksamen ikke har nett og dette erfaringsmessig skaper problemer i Word (Word går i lås/henger fordi programmet ønsker å synkronisere filen mot skyen). Opprett derfor en ny mappe lokalt på harddisken på pc-en eller mac’en utenom Onedrive/Icloud.   
 4. I Word anbefales at du setter inn topptekst/bunntekst der du skriver inn fagkode, kandidatnummer og sidetall. Dette ser ryddig ut.
 5. Sørg for å ha minst to nettlesere på pc-en/mac-en din. Vi har tidligere hatt dårlige erfaringer med bruk av Safari på mac i forbindelse med innlevering av eksamen.
 6. Eksamensbesvarelsen skal lastes opp til Udir sin server (https://pgsa.udir.no/). Brukernavn, passord, samt dagspassord til Udir får du på eksamensdagen. Egen veiledning i forhold til opplastning av oppgave blir delt ut på eksamensdagen. Bekreftelseskode for levert besvarelse noteres av hovedvakten. Si derfor fra til en eksamensvakt når du skal levere og ikke gå før hovedvakten har notert denne koden. Du undertegner på at du har levert din eksamen samt tidspunktet for leveringen.
 7. I forbindelse med digital eksamen skal alle mobiltelefoner slåes av og legges på anvist plass.
 8. Skal du bruke andre verktøy på pc-en under eksamen (som f.eks. Ordnett Pluss eller Geogebra), må dette prøves ut på forhånd. Sjekk også stavekontrollen i Word og hvordan man angir språk (fremmedspråk).
 9. Canvas er ikke tilgjengelig under eksamen på eksamensnettet. Elever bes derfor hente ut nødvendige filer før eksamen starter.
 10. Under eksamen kan du bruke hodetelefoner/øreplugger.
 11. Elever som går opp som privatister benytter privat bærbar pc. Det gis ikke support under eksamen på privat utstyr.