Egen bærekraftsklasse

IMG_8607 (Stor).JPG

Strinda vgs. starter egen bærekraftklasse.

Tenker du på å søke studiespesialisering og er interessert i jorda, framtiden og hvordan måten vi lever på påvirker dette. Da kan bærekraftklassen på Strinda være noe å vurdere. Du må da søke på studiespesialisering og markere at du ønsker bærekraftklassen. Nok om det tekniske.

Det er Stein Spjelkavik som vil være kontaktlærer og koordinator for bærekraftklassen. Han sitter i Team Bærekraft på Strinda, og er en mann som har tanker om slikt. Stein har master i samfunnsfagdidaktikk og har lenge ment at det kunne være artig og interessant å binde læringen sammen om en samlende forståelse – bærekraft. På denne måten kan man samle en helhet i fagene, så det ikke bare blir et fag her og et fag der, men forplikte til samarbeid om tema og oppgaver.

Man bruker da fagene til å forstå hvordan jorda påvirkes av vår livsmåte. Bærekraft er et bredt begrep som samler hvordan utvikling på jorda kan skje til beste for oss alle. Da må vi forstå hvordan ting henger sammen. For bærekraftsklassen brukes bærekraft som det samlende. Fagene skal samarbeide om det.

Noen kjenner kanskje Stein fra Rosenborg ungdomsskole. Stein har jobbet på Strinda først med musikk på musikalen, deretter etter hvert som engasjert samfunnsfag- og engelsklærer. Og så er han en av de som har ivret for å gjøre Strinda til en bærekraftskole. Bli med om du synes dette hørtes interessant ut.