Gjenåpning av skolen

skolestart.JPG

Strinda starter gradvis opp igjen i uke 20.

Den 27. april åpnet de videregående skolene i fylket for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. En forutsetning for å åpne var å sørge for tiltak som hindrer smittespredning.

Torsdag 7. mai bestemte regjeringen at skolene skal åpnes igjen i løpet av uke 20. I Trøndelag, som i flere andre fylker, varierer det fra skole til skole når de åpner for alle elevgrupper.

På Strinda planlegger vi oppstart for alle elevgrupper fra onsdag 13. mai. Vi ber om at alle våre elever følger med på beskjeder om oppstart på Canvas.

For Studieforberedende erstatter fagdager (3 timers økter) ordinær timeplan fra onsdag 13. mai. Følg med på Canvas for beskjeder om fag, oppmøtetidspunkt og sted. Nye beskjeder kan bli gitt av faglærer.

Informasjonsbrev elever og foresatte fra Fylkesdirektøren for utdanning - datert 8.mai.

Veileder om smittevern for videregående skole under covid-19 utbruddet 2020 (oppdatert 7. mai 2020)