Nettressurser og informasjon om Korona for minoritetsspråklige elever

Nedenfor er det lenker til informasjon om koronasmitte på ulike språk samt tips til relevante læringsressurser.

Informasjonsskriv til foreldre på flere språk med vanlige spørsmål om koronasmitte på Tema Morsmål. Noen av skrivene har lydstøtte.

Informasjon til foreldre:

NRKs Ny i Norge har lagt ut korte filmer tekstet på arabisk, dari, somali og tigrinja med informasjon om koronaviruset og råd fra helsemyndighetene.

Korona kort fortalt:

Folkehelseinstituttet har lagt ut informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på en rekke språk. Informasjonen kan lastes ned i PDF-format.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon:

Folkehelseinstituttets informasjon om hjemmekarantene og isolasjon fortalt på norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja og tegnspråk.

Filmer om karantene og isolasjon ved koronavirus:

Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell opplæring har digitale læringsressurser. Flere av disse kan bidra til å styrke elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter.

https://nafo.oslomet.no/nettressurser-og-informasjon-om-korona/