Informasjon om smitteverntiltak og elevfravær august 2020

photo-1583324113626-70df0f4deaab.jpg

Informasjon til elever i videregående skole om smitteverntiltak og eventuelt fravær i forbindelse med smittevern (oppdatert 08.09.2020)

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom (08.09.2020)

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Se oppdaterte smittevernveiledere:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Se Folkehelseinstituttets informasjon om hvordan forholde seg hvis man blir syk og hvem som skal testes:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

 

Informasjonsskriv til elever og foresatte (28.08.2020)

Informasjonsskriv til elever og foresatte (14.08.2020)