Klage på standpunktkarakter

john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash.jpg

(Oppdatert 11.6). Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Klagefrist er fredag 25. juni.

Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Forskrift til opplæringsloven §5-12)

Du kan klage selv, og dine foresatte kan klage på vegne av deg fram til du fyller 18 år.

Du eller dine foresatte kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren.

Hvordan kan du eller dine foresatte klage?

Det anbefales at du snakker med faglærer og får en begrunnelse før du sender inn klagen. Klagen må være skriftlig, og signeres av deg eller dine foresatte. Det må gå fram hva du klager på og begrunnelse for klagen.

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen du har fått karakteren, eller den dagen du har fått begrunnelsen for karakteren som er satt. For avgangselever som skal inn på videre studier, anbefales å klage så fort som mulig etter at standpunktkarakteren er offentliggjort. Klagefrist for hurtigbehandling av klager er 3 dager. Dette for å sikre at klagen blir ferdig behandlet til Samordna Opptak sin frist 1. juli.

Informasjon om klagegang og skjema som skal benyttes 

Informasjon om klagegang samt skjema som kan benyttes ved klage på standpunktkarakterer og ikke-skriftlig eksamen. 

Klagefrist:

Klagefrist for alle elever er fredag 25. juni.