Støtte fra Lånekassen

laanekassen_farge_stroke.png

Nå kan elever søke om støtte fra Lånekassen hvis de har fått en skoleplass og har takket ja til denne plassen.

Elever som ikke har skoleplass kan først søke i august
Det er dessuten lurt å vente med å søke om stipend til elevene er helt sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke om stipend på nytt.

Vil dere videreformidle informasjon til elevene for oss?
denne siden finner dere informasjon som dere gjerne kan videreformidle til elevene.

Endring i reglene for stipend og lån
Her finner dere oversikt over de viktigste endringene i Lånekassens regler for 2018–2019.