IT-tjenesten

IKT-avdelingen yter brukerstøtte for skolens elever og ansatte. Den er plassert i 2. etasje på skolen og består av:

Mats Ramstad Nergård
Rune Gulbrandsen Strand
Ragnar Ydse

Sist oppdatert 10.07.2018