Kontor/ekspedisjon

Vi er her for deg!

Telefonnummeret til sentralbordet: 74 17 64 00

Åpningstider: Kl 07.45 - 16.00 mandag til fredag.
Ansatte ved kontoret kan blant annent være behjelpelig med følgende:

  • Dokumentasjon, - vitnemål og kompetansebevis på norsk og engelsk
  • Hvis du har rett til busskort, kan vi gi råd om søknadsprosessen (NB! Du må bo minimum 6 km fra skolen).
  • Bestilling av drosje ved skade, på grunnlag av legeerklæring
  • Du kan få råd og veiledning vedr. søknader til Lånekassen og Vigo
  • Kopiering av skjema ol.
  • Generell informasjon om f.eks eksamen, timeplaner og fagvalg

Aina Skjervø Korshavn
Konsulent
74 17 83 06
Anja Kjelstad
Konsulent
74 17 83 12 93 45 55 67
Camilla Hildrum
Konsulent
74 17 83 38 90 67 07 99
Gudrun Kulbotten Sjøvold
Kontorleder
74 17 83 68 90 10 66 00
Lisa Benedicte Andersen
Konsulent
74 17 94 37 41 72 82 71
Milena Patricia Gundersen
Konsulent
74 17 70 99 98 41 06 01
Sist oppdatert 16.05.2018