Kontor/ekspedisjon

M og M versjon 2.png

Vi er her for deg!

Telefonnummeret til sentralbordet: 74 17 64 00

Åpningstider: Kl 07.45 - 16.00 mandag til fredag.
Ansatte ved kontoret kan blant annent være behjelpelig med følgende:

  • Dokumentasjon, - vitnemål og kompetansebevis på norsk og engelsk
  • Hvis du har rett til busskort, kan vi gi råd om søknadsprosessen (NB! Du må bo minimum 6 km fra skolen).
  • Bestilling av drosje ved skade, på grunnlag av legeerklæring
  • Du kan få råd og veiledning vedr. søknader til Lånekassen og Vigo
  • Kopiering av skjema ol.
  • Generell informasjon om f.eks eksamen, timeplaner og fagvalg

Sist oppdatert 07.07.2020