Kontor/ekspedisjon

Vi er her for deg!

Telefonnummeret til sentralbordet: 74 17 64 00

Åpningstider: Kl. 08.00 - 15.30 mandag til fredag.

Ansatte ved kontoret kan blant annent være behjelpelig med følgende:

  • Dokumentasjon, - vitnemål og kompetansebevis på norsk og engelsk
  • Hvis du har rett til skoleskyss, kan vi gi råd om søknadsprosessen
    (NB! Du må bo minimum 6 km fra skolen, eller ha behov på medisinsk grunnlag).
  • Du kan få råd og veiledning vedr. søknader til Lånekassen og Vigo
  • Generell informasjon om f.eks eksamen, timeplaner og fagvalg

Har du spørsmål til kontor/ekspedisjon?

Camilla Hildrum
Kontorleder
74 17 83 38 90 67 07 99
Anja Kjelstad
Kontorleder
74 17 83 12 93 45 55 67
Sist oppdatert 01.03.2023