Kontor/ekspedisjon

M og M versjon 2.png

Vi er her for deg!

Telefonnummeret til sentralbordet: 74 17 64 00

Åpningstider: Kl 07.45 - 16.00 mandag til fredag.
Ansatte ved kontoret kan blant annent være behjelpelig med følgende:

  • Dokumentasjon, - vitnemål og kompetansebevis på norsk og engelsk
  • Hvis du har rett til busskort, kan vi gi råd om søknadsprosessen (NB! Du må bo minimum 6 km fra skolen).
  • Bestilling av drosje ved skade, på grunnlag av legeerklæring
  • Du kan få råd og veiledning vedr. søknader til Lånekassen og Vigo
  • Kopiering av skjema ol.
  • Generell informasjon om f.eks eksamen, timeplaner og fagvalg

Anja Kjelstad
Konsulent
74 17 83 12 93 45 55 67
Camilla Hildrum
Konsulent
74 17 83 38 90 67 07 99
Gudrun Lisbet Kulbotten Sjøvold
Kontorleder
74 17 83 68 90 10 66 00
Lisa Benedicte Andersen
Konsulent
74 17 94 37 41 72 82 71
Marte Lauten Hatlen
Konsulent
74 17 40 51
Markus Husby Waltin
Konsulent
74 17 90 28
Sist oppdatert 12.09.2019