Elevverneombud

Elevverneombudet på Thora Storm kan kontaktes dersom du har problemer på skolen, eller med andre ting som du ikke ønsker å gå til en voksenperson med. Ombudet kan ofte være en direkte støtte eller bistå deg i å finne fram til andre som kan hjelpe deg.

Vi har et helt team av elevverneombud som består av fem elever. Disse har fordelt hovedansvaret for ulike trinn og studieretninger seg imellom, men det er ingen ting i veien for at du som elev kan kontakte hvilken som helst av disse uavhengig av hvilken studieretning du går på. Liste over hvem du kan ta kontakt med kommer.

Du kan også kontakte fylkeskommunens eget  elev- og lærlingombud eller besøk deres siden på Facebook.

Sist oppdatert 31.10.2019