Elevombud

Elevverneombudet kan kontaktes dersom du har problemer på skolen, eller med andre ting som du ikke ønsker å gå til en voksenperson med. Ombudet kan ofte være en direkte støtte eller bistå deg i å finne fram til andre som kan hjelpe deg.

Vi har et helt team av elevverneombud som består av fem elever. Disse har fordelt hovedansvaret for ulike trinn og studieretninger seg imellom, men det er ingen ting i veien for at du som elev kan kontakte hvilken som helst av disse uavhengig av hvilken studieretning du går på:

Ansvar for Vg1-YF: Sunniva Solemsmo (1dhB), tlf.; 468 26 471
Ansvar for Vg2/Vg3-YF: Marie Moen (3stA), tlf.: 938 90 874
Ansvar for STUSP Vg1/Vg2: Eline Rognes (1KDA), tlf.: 473 53 714
Ansvar for SUSP Vg3: Khalil Zogby (3stA), tlf.: 940 83 523
Ansvar for 4Pb: Tobias Sæteraas (4PbA), tlf.: 452 38 528

Sist oppdatert 18.03.2019