Everyday for foresatte

IST foresatt innlogging.jpg

Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil elever og foresatte kunne se kalender, karakterer, iop'er, fravær med mer. Foresatte skal registrere epost og telefonnummer i Everyday slik at skolen lett kan kontakte foresatte og at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen. Tilgang til Everyday gis kun til foresatte til elever under 18 år. I oppstarten av skoleåret kan det oppstå vanskeligheter med å logge seg på eller å få opp alle data, men dette vil komme på plass i løpet av de første skoleukene.

 


Innloggingslenke:

trondelag.no.ist.com/guardian

Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.)

Når du er innlogget ser du på Min side "Min familie" som viser ditt navn og de elever du har tilgang til

Oppe i høyre hjørne av skjermbildet har du "Logg ut"-knappen.

For å se / endre de kontaktopplysninger som er registrert på deg i det skoleadministrative systemet, klikk på navnet ditt og "Personinfo/Kontaktinfo".

Klikk på "blyant"-ikonet for å kunne editere ett felt og lagre etter endring:

  endre kontaktopplysninger.jpg

 

Klikk på ett barn / en elev du har tilgang til, og klikk på menypunktet "Kalender/Aktiviteter og hendelser".

Ved å klikke på pilknappene (markert med rødt på bildet) navigerer du mellom skolens aktivitetskalender og elevens kalender/timeoversikt:

foresatt kalender_2.jpg

Fra elevens kalender/timeoversikt kan bruke piler for å gå til en annen dag i elevens timeplan:

elev kalender.jpg

 

Klikk på ett barn / en elev du har tilgang til, og klikk på menypunktet "Fravær/Registrere fravær". Du kommer til en side hvor du har tilgang til to forskjellige bilder ved å benytte pilknappene mot høyre (og tilbake mot venstre). Det første bildet er registreringsbildet.

For å registrere heldagsfravær klikk i feltet "Heldag". Hvis fraværet  ikke gjelder dagens dato endrer du dato i feltene "Startdato" og "Sluttdato". Skriv inn en kommentar hva fraværet gjelder. Ikke skriv inn senitiv informasjon. Lagre.

For å registrere timefravær velg riktig dag i feltene "Startdato" og "Sluttdato". Velg klokkeslett ved å bruke scrollefunksjonen eller ved å skrive rett i feltene "Starttid" og "Sluttid". Skriv inn en kommentar hva fraværet gjelder. Ikke skriv inn senitiv informasjon. Lagre.

registrere og se fravar.jpg

 

Hvis du ønsker å se et sammendrag av elevens fravær i dager og timer går du til neste side med pilknapp mot høyre (klikk på pil mot venstre for å gå tilbake til registreringsbildet):

registrere og se fravar2.jpg

 

Du kan se en liste over publiserte halvårsvurderinger i fag og orden/atferd i inneværende skoleår. Der hvor det finnes merknad til karakteren vises denne under fagnavnet. Karakteren vises helt til høyre:

karakterer.jpg

Velg med pilen om du vil se vurderinger for høsthalvår eller vårhalvår:

karakterer halvar.jpg

 

Hvis lærer har sendt varsel om at eleven står i fare for å ikke å få karakter i et fag vises varselet under det aktuelle faget. Klikk på linjen for å se varselbrevet:

Dersom du er registrert med en e-post adresse vil du også ha mottatt informasjon på e-post. (For elever over 18 år sendes ikke varsel til foresatte).

Dersom det er fattet et vedtak (IOP) på barnet og skolen har valgt å benytte denne modulen, vil foresatt ha et menypunkt Individuell opplæringsplan:

iop1.jpg

 

Klikk for å se på dokumenter knyttet til denne. IOP åpnes i en egen fane i nettleseren, og kan inneholde ett eller flere elementer. Klikk på elementet for å åpne:

 

iop4.jpg

 

 Lenke til videoguide:

http://ist.guidecloud.se/224.guide

 

 

Sist oppdatert 31.08.2022