Forsøksordning med en karakter i norsk

Thora Storm videregående skole er med i forsøksordningen med bruk av én karakter i underveisvurderingen i norsk for Vg1 og Vg2 i studieforberedende studieprogram.

Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Det er et tidsavgrenset pedagogisk forsøk som avsluttes etter Vg2. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget kan påvirke opplæringen.

Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene. Karakterene på Vg1 og Vg2 er underveisvurdering. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolen finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt.

Føring av karakterer og fagmerknad ved halvårsvurdering
Halvårsvurderingene for elever som er en del av forsøksordningen føres med én felles karakter.

Elevene får halvårsvurdering med en felles karakter for norsk hovedmål, sidemål og muntlig. Karakteren skal føres inn i rubrikken for norsk hovedmål, med «Deltatt» i rubrikkene for sidemål og muntlig.

For ytterligere informasjon om forsøket, les mer på Udir sine sider

Sist oppdatert 16.05.2018