Elevtjenesten har hjemmekontor.

Døra til elevtjenesten.JPEG
Døra til elevtjenesten er åpen via PC, telefon, skype og andre digitale kanaler.

Kjære elever! Håper dere har det bra til tross for en annerledes tid, og at dere greier å få til både skolearbeid og hygge sammen med de som er rundt dere! Elevtjenesten og skolehelsetjenesten ønsker å komme med litt informasjon til dere for å minne om at dere kan ta kontakt med oss selv om skolen er stengt. 😊

Elevtjenesten har hjemmekontor, men det er ikke til hinder for at de kan bistå dere på ulike måter.
Dere kan ta direkte kontakt med rådgiver for klassene deres, en av våre flinke miljøterapeuter eller ved å sende sms til helsesykepleiere eller fysioterapeut i skolehelsetjenesten.


Dersom dere er usikre på hvem dere skal ta kontakt med kan leder for elevtjenesten Ingunn Aasen Børresen videreformidle henvendelser til rådgivere, miljøterapeuter eller en av våre medarbeidere i skolehelsetjenesten.

Ingunn Aasen Børresen
Leder av elevtjenesten/spesialist i klinisk pedagogikk
74 17 83 91 97 51 14 06

Oversikt over alle som er tilknyttet elevtjenesten og skolehelsetjenesten (med tlf nummer og mailadresser)