Karakterer og klagefrister

tamanna-rumee-FtJEat_S7Q4-unsplash.jpg

Karakterer og klagefrister

Skoleåret 2020-2021 publiseres standpunkt- og terminkarakterer på følgende dato:

  • Fredag 11. Juni

Orden- og atferdskarakterer publisert på disse datoene er da foreløpig fastsatt, endelig fastsetting gjøres 17. juni.

Alle standpunkt- og terminkarakterer blir publisert i Everyday.

Informasjon om klagefrist:

Klagefristen for standpunktkarakterer er 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket.(21. Juni) Avgangselever, og elever ved påbygging til generell studiekompetanse, bør klage straks karaktervedtaket er offentliggjort – og senest innen 3 dager. (14. Juni)  Dette for at klagen skal kunne bli behandlet innen dokumentasjonsfristen til Samordna opptak.

Mer informasjon om klagebehandlingen finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider