Oppstart januar 2022

Illustrasjonsfoto_IngenByline 2.jpg

Vi starter nyåret på rødt nivå. Det betyr at vi må sette inn tiltak for å sikre at vi kan opprettholde 1 meters avstand mellom oss. Her er mer informasjon til våre elever:

Informasjon om uke 1 og 2

Mandag 3 januar er det planleggingsdag for lærere. 

Før du møter på skolen, ønsker vi at du skal ta en hurtigtest. Testen skal tas tidligst 24 timer før oppmøte på skolen. Du kan hente hurtigtest på skolen mandag 3.januar mellom kl. 10-15. Tilreisende som ikke har mulighet til å hente test i dette tidsrommet, bes ta kontakt med skolen for å avtale annet tidspunkt. 

De som har gjennomgått Covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose for mer enn en uke siden skal ikke ta testen (kan gi falskt utslag).

 

Organisering av skoledagen på rødt nivå:

 • ST/KDA-klassene deles i to grupper. Den ene gruppa møter på skolen, den andre gruppa følger opplæringa hjemmefra.
 • Du vil få beskjed fra kontaktlæreren din om hvilken gruppe du hører til, og når du skal møte. Beskjeden legges ut i Canvas seinest 3.januar.
 • I uke 1 møter gruppe 1 tirsdag og onsdag, gruppe 2 torsdag og fredag.
 • Yrkesfagklassene vil ha ulike løsninger avhengig av rom- og klassestørrelse. Du vil få beskjed fra kontaktlæreren din om hvor og når du skal møte. Beskjeden legges ut i Canvas seinest 3. januar.

 Alle elever må følge med i fagrommene i Canvas for informasjon fra ulike faglærere. Elever kan hente nødvendig utstyr du har på skolen i løpet av mandag 3.januar. 

 Dette er rødt nivå:

 • Større samlinger av personer skal unngås.
 • Elever skal ha faste plasser i klasserommet og faste samarbeidspartnere, faglærer lager klassekart.
 • Forsterket renhold: Pulter og andre overflater rengjøres før ny gruppe tar over klasserom
 • Unngå trengsel, hold minst èn meters avstand:
 • Antallet sitteplasser i kantina vil være begrenset.
 • For å unngå trengsel i kantina holdes klasserom åpne.
 • Elever og ansatte skal bruke faste toaletter
 • Ved spising - sitt på faste plasser.
 • I kantina serveres mat porsjonsvis.
 • Deling av utstyr (skrivesaker, bøker, telefon, nettbrett etc) må begrenses. Dersom utstyr likevel må deles skal det rengjøres etter bruk.
 • Kollektivtransport til og fra skolen bør hvis mulig begrenses.
 • Ved bruk av offentlig transport: Bruk annethvert sete hvis mulig.
 • Skoleturer som innebærer at ènmetersregelen må brytes, skal unngås.
 • Kroppsøving: Fysisk arbeid i faget skal foregå individuelt og ikke på skolen – faglærer gir mer informasjon
 • Se egen plan for oppmøte på skolen for alle elever. Informasjon vil bli gitt på Canvas

Informasjonsbrev fra til elever og foresatte fra direktøren for utdannings og komptanse, Vegard Iversen.