Planer for ukene 21 og 22

Her finner dere oversikt over planene for ukene 21 og 22.

Plan for uke 21

Plan for uke 22

MERK: Følg godt med på alle beskjeder fra lærerne dine. Legg merke til at det kan være andre beskjeder fra lærerne på Katedralskolen. Du vil få informasjon om smittevern fra din faglærer, når du kommer på skolen..

Det er planlagt 2 klasserom i de store undervisningsgruppene for å ivareta avstandsregelen på 1 meter. Du får beskjed om hvilket klasserom du skal møte opp på av din faglærer eller kontaktlærer.

De dagene elevene ikke er på skolen, vil undervisningen foregå på nett, slik vi har gjort det tidligere.